Beantwoording Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel om artikel 1 Grondwet uit te breiden met de gronden handicap en seksuele gerichtheid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond.

Beantwoording Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel om artikel 1 Grondwet uit te breiden met de gronden handicap en seksuele gerichtheid (PDF | 3 pagina's | 173 kB)