Besluit op Wob-verzoek over bijeenkomst Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en term 'seksuele gerichtheid'

Besluit van 1 mei 2020 op een verzoek om informatie over een bijeenkomst over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en de term 'seksuele gerichtheid'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt. Op 14 september 2020 is op dit bezwaar gereageerd.

Besluit op Wob-verzoek (1 mei 2020) (PDF | 9 pagina's | 3,7 MB)

Bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek (14-09-2020) (PDF | 4 pagina's | 1,8 MB)

Bijlage bij bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek (14-09-2020) (PDF | 5 pagina's | 2,4 MB)