Documenten - Grondwet en Statuut

97 documenten over Grondwet en Statuut

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Discussiepaper College voor de Rechten van de Mens

Discussiepaper over wijziging van de non-discriminatiegrond seksuele gerichtheid in de Awgb; gezichtspunten uit het ...

Rapport | 03-06-2019

Wijziging Bouwbesluit 2012

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren ...

Besluit | 22-05-2019

Kamerbrief voorhang wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2019

Memorie van Antwoord

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-04-2019

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste

Rapport Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste.

Rapport | 29-03-2019

Zuivere bestuursgeschillen. Naar een aparte procedureregeling?

Rapport van Rijksuniversiteit Groningen naar de aard en omvang van het verschijnsel zuivere bestuursgeschillen en een aparte ...

Rapport | 27-11-2018

Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen.

Vraag en antwoord

De jaren van het Koninkrijk - Tien knooppunten

Dit boek beschrijft tien knooppunten in de ontwikkeling van het Koninkrijk.

Publicatie | 03-06-2014

Wanneer kan ik een burgerinitiatief indienen?

Een burgerinitiatief is een voorstel dat u kunt indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Vraag en antwoord