Kiesrecht voor Eerste Kamer voor Caribisch Nederland

De inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) krijgen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is vandaag in tweede lezing aangenomen door de Eerste Kamer. Inwoners van Caribisch Nederland kunnen nu bij de volgende verkiezingen voor de Eerste Kamer (2019) invloed uitoefenen via een speciaal kiescollege.

In Nederland kiezen de leden van provinciale staten de Eerste Kamer. De eilanden van Caribisch Nederland maken geen deel uit van een provincie. Daarom hebben Nederlandse inwoners van de eilanden nu geen stem in de samenstelling van de Eerste Kamer. Om dat probleem op te lossen wordt een apart kiescollege voor Caribisch Nederland opgericht, waarvan de leden – op vergelijkbare wijze als de leden van provinciale staten –  de Eerste Kamer kiezen.

Een jaar geleden is het voorstel tot wijziging van de Grondwet in eerste lezing aangenomen door de Eerste Kamer. Omdat het een Grondwetswijziging is moest dit na de Tweede Kamerverkiezingen nogmaals door beide kamers aangenomen worden, in tweede lezing met een meerderheid van tweederde van de stemmen. Dat is nu dus gebeurd.