Wanneer kan ik een burgerinitiatief indienen?

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Bijvoorbeeld over de verbetering van het milieu of het onderwijs.

Achtergrond burgerinitiatief

De Tweede Kamer is de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Zij spreken dus namens u. Daarom willen zij graag weten hoe u denkt dat de samenleving kan verbeteren. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.
Lees meer over het burgerinitiatief op de website van de Tweede Kamer. Onder meer over de voorwaarden die gelden.

Lokaal beleid gemeenten

Veel gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om via een lokaal referendum hun stem kenbaar te maken. Dit is geen landelijk beleid. Gemeenten maken die keuze zelf. Dit geldt ook voor het lokale burgerinitiatief.