Wanneer kan ik een burgerinitiatief indienen?

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Bijvoorbeeld over de verbetering van het milieu of het onderwijs.

Achtergrond burgerinitiatief

De Tweede Kamer is de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Zij spreken dus namens u. Daarom willen zij graag weten hoe u denkt dat de samenleving kan verbeteren. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.

Gebruikmaken van burgerinitiatief

Wilt u een burgerinitiatief indienen? Hiervoor is het volgende nodig:

 • u moet kiesrecht hebben;
 • het voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben.

Een initiatief kan bijvoorbeeld gaan over de verbetering van het milieu, het onderwijs of het openbaar vervoer. Ook kunt u voorstellen een regel eenvoudiger te maken of zelfs af te schaffen.

Steunbetuigingen burgerinitiatief

Uw voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben. Een steunbetuiging mag ook digitaal zijn. Een steunbetuiging moet voorzien zijn van de volgende zaken:

 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum.

Personen die hun steun betuigen moeten:

 • ouder dan 18 jaar zijn;
 • de Nederlandse nationaliteit hebben.

Deze gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd. Na de steekproef worden de gegevens vernietigd.

Voorwaarden burgerinitiatief

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

 • U moet kiesrecht hebben.
 • De laatste 2 jaar is het onderwerp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest.
 • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist.
 • Het burgerinitiatief is niet in strijd met diepgewortelde normen en waarden in ons land.
 • Het burgerinitiatief gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.

Behandeling burgerinitiatief

De Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Voldoet het burgerinitiatief aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie aan de Tweede Kamer voor om uw voorstel in behandeling te nemen. En op welke manier.

De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten. Uiteindelijk nemen de leden van de Tweede Kamer een standpunt in. Zij stemmen wel of niet in met uw voorstel.

Lokaal beleid gemeenten

Veel gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om via een lokaal referendum hun stem kenbaar te maken. Dit is geen landelijk beleid. Gemeenten maken die keuze zelf. Dit geldt ook voor het lokale burgerinitiatief.