Voortgangsrapportage handelsakkoorden – november 2017

Deze rapportage bevat een overzicht van EU-handelsakkoorden die nog niet in werking zijn getreden en waarbij de betrokken partijen al wel de intentie hebben kenbaar gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.