Onderhandelingen handelsverdrag EU – Mercosur

De Europese Unie (EU) onderhandelt met Mercosur over een associatieverdrag. Een handelsverdrag maakt onderdeel uit van het associatieverdrag. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Doel handelsverdrag

De EU wil met een handelsverdrag onder meer:

  • de markttoegang voor Europese dienstverleners en producten verbeteren;
  • harmonisatie van standaarden op gebied van plant- en diergezondheid bevorderen;
  • internationale afspraken over klimaat- en arbeidsstandaarden bevestigen.

De EU is voor Mercosur een van de grootste handelspartners. In 2017 bedroeg de handel met de EU 23% van de totale handel van Mercosur. In 2017 exporteerde de EU 44,4 miljard euro aan goederen in 2017 naar de 4 Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer 42 miljard euro. 

Ook voor Nederland zijn de Mercosur-landen belangrijke handelspartners. Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. Brazilië is de grootste exportmarkt voor Nederland. In 2016 bedroeg de omvang van Nederlandse export naar Brazilië 3,3 miljard euro en de import 4,2 miljard euro.

Afspraken handelsverdrag

De Europese Commissie onderhandelt namens alle EU-lidstaten. Hiervoor hebben de lidstaten de Europese Commissie in 1999 toestemming gegeven via een mandaat. In dit mandaat staan de voorwaarden waar het handelsverdrag aan moet voldoen. 

In het handelsverdrag komen afspraken over:

Handel in goederen

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang van producten door onder meer verlaging van invoertarieven, zoals de invoertarieven voor machines, tulpenbollen en kaas.

Handel in diensten

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang van diensten, bijvoorbeeld Europese baggeraars, architecten en telecombedrijven kunnen door de gemaakte afspraken hun diensten in de Mercosur-landen aanbieden.

Douaneformaliteiten

Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld welke formulieren nodig zijn voor de invoer van goederen.

Overheidsaanbestedingen

Europese bedrijven kunnen door afspraken over overheidsbestedingen meedingen naar overheidsopdrachten, zoals de bouw van een kantoorpand of de aanleg van een haven.

Intellectueel eigendom

Het gaat dan om afspraken over betere bescherming van patenten en geografische aanduidingen, zoals Gouda Holland.

Plant- en diergezondheid

Het gaat dan om harmonisatie van procedures binnen Mercosur, zodat producten gemakkelijker en sneller op de markt kunnen worden gebracht. En internationale afspraken beter kunnen worden uitgevoerd.

MKB

Door specifieke regels voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) kunnen mkb’ers eenvoudiger gebruik maken van het akkoord, onder meer door ervoor te zorgen dat informatie over het akkoord gemakkelijk toegankelijk is.

Duurzame ontwikkeling

Hierdoor kunnen internationale afspraken in de Internationale Arbeidsorganisatie en het Akkoord van Parijs worden nageleefd. En kan er een consultatiemechanisme met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties worden opgezet.

Status onderhandelingen

De onderhandelingen voor het associatieverdrag zijn in 1999 gestart en lopen nog steeds. In de onderhandelingen met Mercosur maakt het handelsverdrag onderdeel uit van het associatieverdrag. De EU en Mercosur hebben over verschillende onderwerpen afspraken gemaakt. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de EU en Mercosur het eens worden over de resterende openstaande onderwerpen. Op de website van de Europese Commissie vindt u verslagen van de onderhandelingen (Engelstalig).