Onderhandelingen handelsverdrag EU – Mercosur

De Europese Unie (EU) heeft op 28 juni 2019 een onderhandelaarsakkoord bereikt met Mercosur over een associatieverdrag. Een handelsverdrag maakt onderdeel uit van het associatieverdrag. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Doel handelsverdrag

De EU wil met een handelsverdrag onder meer:

  • de markttoegang voor Europese dienstverleners en producten verbeteren;
  • samenwerking op het gebied van plant- en diergezondheid bevorderen en onnodige handelsbelemmeringen voorkomen;
  • internationale afspraken over klimaat- en arbeidsstandaarden herbevestigen.

De EU is voor Mercosur een van de grootste handelspartners. In 2020 exporteerde de EU € 35,5 miljard aan goederen naar de 4 Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer € 33,2 miljard.
Ook voor Nederland zijn de Mercosur-landen belangrijke handelspartners. In de regio is Brazilië de grootste exportmarkt voor Nederland. 

Afspraken handelsverdrag

De Europese Commissie onderhandelt namens alle EU-lidstaten. Hiervoor hebben de lidstaten de Europese Commissie in 1999 toestemming gegeven via een mandaat. In dit mandaat staan de voorwaarden waar het handelsverdrag aan moet voldoen. 

Het onderhandelaarsakkoord bevat afspraken over onder meer:

Handel in goederen

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang van producten door onder meer verlaging van invoertarieven, zoals de invoertarieven voor machines, farmaceutische producten, tulpenbollen en kaas.

Handel in diensten

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang voor dienstverleners, bijvoorbeeld Europese baggeraars, architecten en telecombedrijven kunnen door de gemaakte afspraken hun diensten in de Mercosur-landen aanbieden.

Douaneformaliteiten

Het gaat dan om afspraken gericht op handelsfacilitatie, zoals transparantie op het gebied van douaneprocedures.

Overheidsopdrachten

Europese bedrijven kunnen door afspraken over overheidsopdrachten meedingen naar overheidsopdrachten vanaf een bepaalde waarde, zoals de bouw van een kantoorpand of de aanleg van een haven.

Intellectueel eigendom

Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over betere bescherming van geografische aanduidingen, zoals van de kazen Gouda en Edam Holland.

Plant- en diergezondheid

Het gaat dan om harmonisatie van procedures binnen Mercosur, zodat producten gemakkelijker en sneller op de markt kunnen worden gebracht. En internationale afspraken beter kunnen worden uitgevoerd.

MKB

Door afspraken gericht op het MKB (midden- en kleinbedrijf) kunnen mkb’ers eenvoudiger gebruik maken van het akkoord, onder meer doordat partijen ervoor zullen zorgen dat informatie over het akkoord en verschillende procedures gemakkelijk toegankelijk is.

Duurzame ontwikkeling

Partijen herbevestigen onder andere internationale afspraken op het gebied van klimaat- en arbeidsstandaarden. En kan er een consultatiemechanisme met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties worden opgezet.

Status onderhandelingen

De onderhandelingen voor het associatieverdrag zijn in 1999 gestart. Op 28 juni 2019 is een onderhandelaarsakkoord bereikt. 

De Europese Commissie verwacht het akkoord eind 2022 te kunnen voorleggen aan de Raad en daarna het Europees Parlement.