Onderhandelingen handelsverdrag EU – Mercosur

De Europese Unie (EU) heeft op 28 juni 2019 een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag. Een handelsverdrag maakt onderdeel uit van het associatieverdrag. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Doel handelsverdrag

De EU wil met een handelsverdrag onder meer:

  • de markttoegang voor Europese dienstverleners en producten verbeteren;
  • harmonisatie van standaarden op gebied van plant- en diergezondheid bevorderen;
  • internationale afspraken over klimaat- en arbeidsstandaarden bevestigen.

De EU is voor Mercosur een van de grootste handelspartners. In 2018 bedroeg de handel met de EU 23% van de totale handel van Mercosur. In 2018 exporteerde de EU € 45 miljard aan goederen naar de 4 Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer € 42 miljard.

Ook voor Nederland zijn de Mercosur-landen belangrijke handelspartners. Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. Brazilië is de grootste exportmarkt voor Nederland. 

Afspraken handelsverdrag

De Europese Commissie onderhandelt namens alle EU-lidstaten. Hiervoor hebben de lidstaten de Europese Commissie in 1999 toestemming gegeven via een mandaat. In dit mandaat staan de voorwaarden waar het handelsverdrag aan moet voldoen. 

In het handelsverdrag komen afspraken over:

Handel in goederen

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang van producten door onder meer verlaging van invoertarieven, zoals de invoertarieven voor machines, tulpenbollen en kaas.

Handel in diensten

Het gaat dan om verbetering van de markttoegang van diensten, bijvoorbeeld Europese baggeraars, architecten en telecombedrijven kunnen door de gemaakte afspraken hun diensten in de Mercosur-landen aanbieden.

Douaneformaliteiten

Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld welke formulieren nodig zijn voor de invoer van goederen.

Overheidsaanbestedingen

Europese bedrijven kunnen door afspraken over overheidsbestedingen meedingen naar overheidsopdrachten, zoals de bouw van een kantoorpand of de aanleg van een haven.

Intellectueel eigendom

Het gaat dan om afspraken over betere bescherming van patenten en geografische aanduidingen, zoals Gouda Holland.

Plant- en diergezondheid

Het gaat dan om harmonisatie van procedures binnen Mercosur, zodat producten gemakkelijker en sneller op de markt kunnen worden gebracht. En internationale afspraken beter kunnen worden uitgevoerd.

MKB

Door specifieke regels voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) kunnen mkb’ers eenvoudiger gebruik maken van het akkoord, onder meer door ervoor te zorgen dat informatie over het akkoord gemakkelijk toegankelijk is.

Duurzame ontwikkeling

Hierdoor kunnen internationale afspraken in de Internationale Arbeidsorganisatie en het Akkoord van Parijs worden nageleefd. En kan er een consultatiemechanisme met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties worden opgezet.

Status onderhandelingen

De onderhandelingen voor het associatieverdrag zijn in 1999 gestart. Op 28 juni 2019 is een politiek akkoord bereikt. Nu breekt de fase aan om de tekst juridisch op te schonen en te vertalen in alle 24 EU-talen.

De Europese Commissie verwacht het akkoord eind 2020 te kunnen voorleggen aan de Raad en daarna het Europees Parlement. Na goedkeuring van het Europees Parlement kan het handelsgedeelte van het akkoord voorlopig in werking treden in afwachting van de ratificatie door alle nationale en regionale parlementen van de Europese Unie.