Waar kan ik handelsbelemmeringen melden?

Ondernemers die zakendoen in het buitenland kunnen te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Voorbeelden hiervan zijn invoerheffingen tegen afspraken in of onnodige administratieve regels. Handelsbelemmeringen buiten de Europese Unie (EU) kunt u melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Gaat het om handelsbelemmeringen binnen de EU door onjuiste toepassing van Europese regels door een overheidsinstantie met betrekking tot de interne markt? Dan kunt u deze melden bij SOLVIT.

Handelsbelemmeringen buiten de EU melden

U kunt handelsbelemmeringen buiten de EU melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kan via handelsbelemmeringen@minbuza.nl. Ook kunt u bellen met (070) 3485264.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen neemt binnen 1 week contact met u op. En overlegt met u over een passende actie.

Problemen die het Meldpunt Handelsbelemmeringen niet behandelt

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt géén problemen als:

  • de zaak is onderwerp van een civiele procedure in het betreffende land;
  • het om een klacht over een ander bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over een bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over de overheid gaat.

Handelsbelemmeringen binnen de EU melden

SOLVIT is een Europees netwerk dat gratis bemiddelt als een overheidsinstantie in een andere lidstaat de EU-rechten van burgers of bedrijven schendt door een onjuiste toepassing van Europese wetgeving. Denk hierbij aan een diploma of een beroepskwalificatie die niet wordt erkend, of problemen met arbeidsrechten of de sociale zekerheid. SOLVIT werkt samen met betrokken nationale instanties om de problemen binnen 10 weken op te lossen.

Vragen over handelsakkoorden

Heeft u vragen over de inhoud van handelsakkoorden of de implementatie hiervan? Dan kunt u deze vragen stellen via handelsakkoorden@minbuza.nl.