Wat is handelsverdrag TFA?

TFA is een verdrag over handelsfacilitatie: het wegnemen van onnodige belemmeringen om handel gemakkelijker te maken. In het verdrag staan afspraken tussen 164 landen, waaronder Nederland en de EU, over de vereenvoudiging van douaneprocedures. Ondernemers weten door TFA beter waar zij aan toe zijn en hebben minder last van administratieve rompslomp.

TFA staat voor Trade Facilitation Agreement. Dit betekent handelsfacilitatie-overeenkomst. Het verdrag is sinds 22 februari 2017 in werking.

Waarover gaat TFA?

TFA heeft als doel onnodige belemmeringen weg te nemen voor bedrijven. Het verdrag zorgt ervoor dat bedrijven minder geld en tijd kwijt zijn bij de export of doorvoer van goederen. Bedrijven kunnen namelijk bij de grens met allerlei belemmeringen te maken krijgen:

  • ingewikkelde en tijdrovende douaneprocedures;
  • onduidelijke eisen en procedures. Bijvoorbeeld welke documenten en hoeveel exemplaren daarvan zij moeten indienen bij export naar een bepaald land; 
  • hoge kosten voor certificaten en vergunningen. Zoals kosten voor documenten die aantonen dat een product voldoet aan eisen op het gebied van voedselveiligheid.

Onderwerpen TFA

In TFA staan afspraken over handelsfacilitatie. Bijvoorbeeld over:

  • transparante en voorspelbare douaneprocedures;
  • vereenvoudiging en verduidelijking van formaliteiten bij export, import en doorvoer;
  • heffing van redelijke kosten voor douaneprocedures;
  • betere samenwerking tussen douaneautoriteiten (bijvoorbeeld via het uitwisselen van informatie).

In Nederland bevordert het Overleg Douane- Bedrijfsleven (ODB) de samenwerking tussen bedrijfsleven en douane. In het ODB spreken douane en bedrijfsleven onder andere over bevordering van handel en innovaties op douanegebied.

Voordelen TFA voor ondernemers

Door TFA kunnen ondernemers eenvoudiger en goedkoper handel drijven met het buitenland. Bedrijven hebben 12% tot 17% minder kosten om hun producten te exporteren of door te voeren.

Voorbeeld: voor Nederlandse bloemenexporteurs is het belangrijk dat verse bloemen zo snel mogelijk bij klanten over de grens komen. Door TFA weten zij welke douaneprocedures zij kunnen verwachten en kunnen zij zich hierop voorbereiden. Ook kunnen zij nagaan aan welke eisen hun vergunningen moeten voldoen. Hierdoor hebben exporteurs meer duidelijkheid en kunnen zij gemakkelijker en sneller bloemen naar hun eindbestemming brengen.

Ondernemers in ontwikkelingslanden profiteren van TFA

Ontwikkelingslanden profiteren van veel afspraken die gemaakt zijn in TFA. Juist in deze landen profiteert de handel van eenvoudigere douaneprocedures en minder bureaucratie aan de grens. Landen waaronder Nederland ondersteunen ontwikkelingslanden bij de uitvoering van het verdrag. Zo heeft Nederland in Guinée, Liberia en Sierra Leone een opleiding ontwikkeld speciaal voor douane- en logistiek personeel.

Welke landen doen mee aan TFA?

Alle landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie WTO hebben het verdrag TFA ondertekend. Het gaat om 164 landen waaronder Nederland.