Boetebesluit aan Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO). In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen voor het onterecht verlenen van beschermde mastergraden zoals vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs (WHW).