Boetebesluit aan VvAA

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan VvAA opleidingen en teamcoaching BV. In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen voor het onterecht verlenen van beschermde graden zoals vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).