Brief over Inwerkingtreding Wet invoering associate degree-opleiding

Minister Bussemaker stuurt een brief over de Wet invoering associate degree-opleiding. Deze treedt op  l januari 2018 in werking. De associate degree-opleiding krijgt hiermee een zelfstandige positie in het hoger beroepsonderwijs.

De brief is gericht aan (potentiële) aanbieders van associate degree-opleidingen, decanen en studiebegeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbare beroepsonderwijs en partijen die kennis willen maken met de associate degree.