Kamerbrief prestatieafspraken hoger onderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over prestatieafspraken hoger onderwijs.