Uitstelbrief beantwoording vragen over de grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen

Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen over de grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen niet op tijd kan beantwoorden.