Advies algemene rekenkamer wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete

De Algemene Rekenkamer geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs
.