Advies Raad van State wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete

De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs