Overzicht deelnemers experiment vraagfinanciering stand februari 2017

Opleidingen waarmee hogescholen kunnen deelnemen aan het experiment vraagfinanciering hoger onderwijs en deelnemende hogescholen. Stand van 1 februari 2017.