Landelijke benchmark FlexScan

In de rapportage van de landelijke benchmark Flexscan is weergegeven hoe diverse actoren en stakeholders bij zes hogescholen oordelen over de huidige flexibiliteit van het onderwijs en waar hun wensen en ambities liggen ten aanzien van verdergaande flexibilisering.

Het gaat om een eerste ronde van afname van de Flexscan bij 6 van de 22 deelnemende instellingen in het experiment leeruitkomsten. De rapportage bevat ook conclusies en aanbevelingen gericht op zowel de afzonderlijke instellingen als het landelijk beleid.