Experiment vraagfinanciering in hbo ICT & Techniek en Zorg & Welzijn

Studenten van opleidingen ICT & techniek en zorg & welzijn doen mee aan het experiment vraagfinanciering. Deze studenten volgen 1 of meer modules in plaats van een hele opleiding. Aanmelden voor het experiment is niet meer mogelijk.

Opleiding in modules volgen

Een student die meedoet aan het experiment vraagfinanciering hoeft zich niet voor een hele opleiding in te schrijven. In plaats daarvan volgt hij 1 of meer modules. De student kan bijvoorbeeld modules kiezen die beter aansluiten bij interesses of behoeften. 

Elke module levert 30 studiepunten op. De student kan de modules stapelen tot een diploma. Voor een hbo bachelordiploma zijn 240 punten nodig: 8 modules. Voor een associate degree-opleiding zijn 120 studiepunten nodig: 4 modules.

Collegegeld voor modules

De opleidingen bepalen hoe hoog het collegegeld voor de modules is. Dit mag niet hoger zijn dan € 3.750 per module. Studenten die voor 1 september 2019 al deelnamen aan het experiment kunnen tot 31 augustus 2024 gebruikmaken van (maximaal 8) vouchers. Deze voucher geeft € 1.250 korting op het collegegeld per module. 

Sectoren techniek & ICT en zorg & welzijn

Het experiment vraagfinanciering is bedoeld voor opleidingen in de sector techniek & ICT en in de sector zorg & welzijn. Het gaat om deeltijdopleidingen en duale opleidingen (werken en leren). Zie het overzicht van opleidingen die deelnemen aan het experiment vraagfinanciering. Deze opleidingen hebben een accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Looptijd experiment en duur subsidie

Het experiment vraagfinanciering loopt van september 2016 tot september 2024.

In 2019 is het experiment vraagfinanciering beoordeeld. Op basis van deze tussenevaluatie experimenten vraagfinanciering en flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs is de instroom in het experiment niet verlengd. Instellingen kunnen zich niet meer aanmelden voor het experiment en de deelnemende instellingen kunnen geen nieuwe studenten meer inschrijven. 

Studenten die voor 1 september 2019 zijn gestart kunnen tot en met augustus 2024 kortingvouchers gebruiken. Dit betekent dat de laatste uitbetaling van de vouchersubsidie in oktober 2024 plaatsvindt.

Ga voor meer informatie naar Experiment vraagfinanciering op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs.