Kwaliteitsafspraken per instelling hoger onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) breidt de capaciteit voor studentpsychologen uit, neemt extra studiebegeleiders aan en gaat een dyslexiecentrum opzetten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft 30 fte aan personeel aangenomen voor kleinschaliger onderwijs. En Maastricht University verkleint de groepsgroottes van werkgroepen naar 12-15 studenten. Dit zijn enkele voorbeelden uit de kwaliteitsafspraken van instellingen.

Hieronder vindt u de instellingen met hun kwaliteitsplannen, de besluiten, de beoordelingsrapporten van de NVAO en dergelijke. Nog niet alle instellingen en plannen staan op de lijst. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie en links.

Toelichting op de besluiten

Een positief besluit betekent dat de instelling studievoorschotmiddelen krijgt voor 2021 t/m 2024. Een herkansing betekent dat een instelling een jaar de tijd heeft om het kwaliteitsplan te verbeteren.

Universiteiten

Maastricht University

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Maastricht University: positief
Plan kwaliteitsafspraken Maastricht University (Engels, pdf)
Planbeoordeling rapport Maastricht University (pdf)
Planbeoordeling advies Maastricht University (pdf)

Universiteit Leiden

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden: positief
Plan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden
Planbeoordeling rapport Universiteit Leiden (pdf)
Planbeoordeling advies Universiteit Leiden (pdf)

Rijksuniversiteit Groningen

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafsprakenRijksuniversiteit Groningen: positief
Plan kwaliteitsafspraken Universiteit Groningen
Planbeoordeling rapport Rijksuniversiteit Groningen (pdf)
Planbeoordeling advies Rijksuniversiteit Groningen (pdf)

Technische Universiteit Delft

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Technische Universiteit Delft: positief
Plan kwaliteitsafspraken Technische Universiteit Delft
Planbeoordeling rapport Technische Universiteit Delft (pdf)
Planbeoordeling advies Technische Universiteit Delft (pdf)

Theologische Universiteit Apeldoorn

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Theologische Universiteit Apeldoorn: positief
Plan kwaliteitsafspraken Theologische Universiteit Apeldoorn
Planbeoordeling rapport Theologische Universiteit Apeldoorn (pdf)
Planbeoordeling advies Theologische Universiteit Apeldoorn (pdf)

Open Universiteit

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Open Universiteit: positief
Plan kwaliteitsafspraken Theologische Universiteit Apeldoorn
Planbeoordeling rapport Open Universiteit (pdf)
Planbeoordeling advies Open Universiteit (pdf)

Universiteit Utrecht

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Universiteit Utrecht: positief
Plan kwaliteitsafspraken Universiteit Utrecht
Planbeoordeling rapport Universiteit Utrecht (pdf)
Planbeoordeling advies Universiteit Utrecht (pdf)

Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.: positief
Plan kwaliteitsafspraken Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
Planbeoordeling rapport Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned. (pdf)
Planbeoordeling advies Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned. (pdf)

Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Radboud Universiteit Nijmegen: positief
Plan kwaliteitsafspraken Radboud Universiteit Nijmegen
Planbeoordeling rapport Radboud Universiteit Nijmegen (pdf)
Planbeoordeling advies Radboud Universiteit Nijmegen (pdf)

Protestantse Theologische Universiteit

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafspraken Protestantse Theologische Universiteit: positief
Plan kwaliteitsafspraken Protestantse Theologische Universiteit
Planbeoordeling Protestantse Theologische Universiteit (pdf)
Planbeoordeling Protestantse Theologische Universiteit (pdf)

Hogescholen

Hogeschool Utrecht

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Hogeschool Utrecht: herkansing
Plan kwaliteitsafspraken Hogeschool Utrecht
Planbeoordeling rapport Hogeschool Utrecht (pdf)
Planbeoordeling advies Hogeschool Utrecht (pdf)

HZ University of Applied Sciences

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken HZ University of Applied Sciences: positief
Plan kwaliteitsafspraken kwaliteitsafspraken HZ University of Applied Sciences
Planbeoordeling rapport HZ University of Applied Sciences (pdf)
Planbeoordeling advies HZ University of Applied Sciences (pdf)

Gerrit Rietveld Academie

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Gerrit Rietveld Academie: herkansing
Plan kwaliteitsafspraken Gerrit Rietveld Academie
Planbeoordeling rapport Gerrit Rietveld Academie (pdf)
Planbeoordeling advies Gerrit Rietveld Academie (pdf)

Hogeschool Viaa

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Hogeschool Viaa: herkansing
Plan kwaliteitsafspraken Hogeschool Viaa
Planbeoordeling rapport Hogeschool Viaa (pdf)
Planbeoordeling advies Hogeschool Viaa (pdf)

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Codarts, Hogeschool voor de Kunsten: positief
Plan kwaliteitsafspraken Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Planbeoordeling rapport Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (pdf),
Planbeoordeling advies Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (pdf)

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: positief
Plan kwaliteitsafspraken Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Planbeoordeling rapport Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (pdf)
Planbeoordeling advies Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (pdf)

Marnix Academie

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Marnix Academie: positief
Plan kwaliteitsafspraken Marnix Academie
Planbeoordeling rapport Marnix Academie (pdf)
Planbeoordeling advies Marnix Academie (pdf)

Hogeschool Inholland

Besluit minister OCW over het plan kwaliteitsafpraken Hogeschool Inholland: positief
Plan kwaliteitsafspraken Hogeschool Inholland
Planbeoordeling rapport Hogeschool Inholland (pdf)
Planbeoordeling advies Hogeschool Inholland (pdf)