Kwaliteitsafspraken per instelling hoger onderwijs

Hieronder vindt u de instellingen met hun kwaliteitsplannen, de besluiten, de beoordelingsrapporten van de NVAO en dergelijke. Nog niet alle instellingen en plannen staan op de lijst. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie en links.

Voorbeelden uit de kwaliteitsafspraken van instellingen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) breidt de capaciteit voor studentpsychologen uit, neemt extra studiebegeleiders aan en gaat een dyslexiecentrum opzetten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft 30 fte aan personeel aangenomen voor kleinschaliger onderwijs. En Maastricht University verkleint de groepsgroottes van werkgroepen naar 12-15 studenten. Dit zijn enkele voorbeelden uit de kwaliteitsafspraken van instellingen.