Nederlandse Hogeronderwijspremie

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is een erkenning en waardering voor onderwijsteams in het hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs. Teams die een grote of bijzondere prestatie hebben geleverd voor de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

Onderwijsteams voordragen

Partijen mogen op uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kandidaten voordragen voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie.

Uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie

De minister van OCW reikt de Nederlandse Hogeronderwijspremies elk jaar uit aan:

  • 3 onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs;
  • 3 onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs.

De Nederlandse Hogeronderwijspremie drukt waardering uit voor wat de onderwijsteams bereikt hebben. En vertrouwen in wat ze in de komende jaren zullen bereiken.

De premie helpt onderwijsteams om (nieuwe) projecten voor de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs te betalen.