Nederlandse Hogeronderwijspremie

De Rijksoverheid spoort het hoger onderwijs aan om het onderwijs te vernieuwen en/of te verbeteren. Hiervoor reikt de Rijksoverheid elk jaar de Nederlandse Hogeronderwijspremie uit van € 5 miljoen. Het geld is een waardering voor verschillende onderwijsteams die een bijzondere prestatie leveren in het hoger onderwijs.

Uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie

De minister van OCW reikt de Nederlandse Hogeronderwijspremies elk jaar uit aan:

  • 3 onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs;
  • 3 onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs.

De Nederlandse Hogeronderwijspremie drukt waardering uit voor wat de onderwijsteams bereikt hebben. En vertrouwen in wat ze in de komende jaren zullen bereiken.

De premie helpt onderwijsteams om (nieuwe) projecten te financieren voor de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. Ook is de boodschap van de premie dat je niet alleen als onderzoeker carrière kunt maken in het hoger onderwijs, maar ook als docent.

Er is niet één winnaar. Alle genomineerde teams maken kans op een geldbedrag van € 1,2 miljoen euro, € 800.000 euro of € 500.000 euro. Er is in totaal € 5 miljoen euro te verdelen. De helft hiervan is voor de teams uit het hoger onderwijs en de andere helft voor de teams uit het wetenschappelijk onderwijs.

Onderwijsteams voordragen

Partijen mogen op uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kandidaten voordragen voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie.

Eerste uitreiking op 1 maart 2021

De eerste prijs van de Nederlandse Hogeronderwijspremie voor de universiteitsteams gaat naar TU Eindhoven innovation Space en voor de hogescholenteams naar LeerLevels van de Hogeschool van Amsterdam. Minister Van Engelshoven (OCW) reikte de prijzen op 1 maart 2021 voor het eerst uit tijdens het jaarlijkse (online) ComeniusFestival.

Bekijk hieronder de juryrapporten en de video's van de genonimeerde teams.