Selectie toelating fixusopleidingen

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen dan een numerus fixus instellen. Melden teveel studenten zich aan voor de opleiding? Dan moeten zij meedoen aan een selectie voor een plek.

Centrale loting afgeschaft

Vanaf het studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun fixusopleidingen. Er wordt dan niet meer geloot. 

Selectieprocedure door hogeschool of universiteit

De onderwijsinstelling mag bij de selectie niet alleen kijken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Selectie geldt ook voor 8-plussers en ministerplaatsen

De rechtstreekse plaatsing van scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is ook afgeschaft. Verder zijn de 'ministerplaatsen' voor scholieren van Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland er vanaf volgend studiejaar niet meer. Een student kan dus alleen nog geplaatst worden via de selectie bij de hogescholen en universiteiten.