Pilots flexibilisering in het hoger onderwijs

De pilots flexibilisering zijn experimenten die moeten zorgen voor meer flexibiliteit in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld hogescholen die hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. De pilots bestaan uit 3 experimenten: leeruitkomsten, accreditatie onvolledige opleidingen en educatieve minor.

Experimenten flexibilisering

De experimenten met flexibilisering moeten ertoe leiden dat meer studenten een deeltijdopleiding of duale opleiding gaan volgen in het hoger onderwijs. En dat meer studenten slagen. 

De experimenten lopen van mei 2016 tot en met juni 2022. Deelname aan de experimenten leeruitkomsten en accreditatie onvolledige opleidingen is niet meer mogelijk.

Experiment leeruitkomsten

In het experiment leeruitkomsten werkt een school niet met een vast onderwijsprogramma, maar met zogenoemde leeruitkomsten. In die leeruitkomsten is uitgewerkt wat studenten moeten kennen en kunnen. Maar niet hoe het bijbehorende programma eruit moet zien. 

Het experiment moet studenten meer zeggenschap geven over hoe ze willen leren. Studenten die al werkervaring hebben, kunnen studiepunten krijgen voor kennis die zij al hebben opgedaan in de praktijk.

De hogeschool spreekt periodiek (bijvoorbeeld elk half jaar) met de student af wat hij gaat doen om zijn leeruitkomsten te bereiken. De instelling legt de afspraken vast in een onderwijsovereenkomst. Afspraken kunnen zijn:

  • aan welk onderwijsaanbod gaat de student deelnemen?
  • wat leert de student via online onderwijs of op de werkplek?
  • hoe wordt de student begeleid?

21 hogescholen doen mee met het experiment leeruitkomsten. Gecombineerd gaat het om enkele honderden deeltijdopleidingen en duale opleidingen (leren en werken).

Het experiment loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2022. Aanmelden voor het experiment is niet meer mogelijk. Instellingen die al deelnemen aan het experiment kunnen hun deelname wel uitbreiden met nieuwe opleidingen (deeltijd en duaal).

Resultaten experiment leeruitkomsten

Het experiment leeruitkomsten is in 2019 en in 2021 beoordeeld. Beide evaluaties zijn positief. Bij de hbo-instellingen die meedoen hebben zich meer studenten aangemeld dan bij instellingen die niet meedoen. En de aansluiting op de beroepspraktijk is verbeterd.

De minister van OCW wil daarom flexibel onderwijs en werken met leeruitkomsten opnemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel moet het studiejaar 2024-2025 ingaan.

Zie voor meer informatie:

Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Het experiment accreditatie onvolledige opleidingen geldt alleen voor hogescholen die niet door de overheid worden betaald. Deze scholen mogen in het experiment een deel van een hbo-bachelor opleiding verzorgen. Bijvoorbeeld de laatste 120 studiepunten (van de 240). De opleiding hoeft in dit geval geen lessen te geven voor de eerste 120 punten. Ook maken de studenten alleen afspraken over de leeruitkomsten voor de laatste 120 studiepunten.

In het experiment kunnen dit soort ‘onvolledige opleidingen’ toch een accreditatie (keurmerk) krijgen. Buiten dit experiment is dit niet mogelijk. Dan kunnen alleen opleidingen die voor het volledige aantal studiepunten onderwijs aanbieden een accreditatie krijgen.

Dit experiment loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2022. Aanmelden voor het experiment is niet meer mogelijk.

Experiment Educatieve module

Mensen die niet (meer) zijn ingeschreven in een bachelor opleiding, kunnen in dit experiment toch een educatieve minor volgen. Daarmee kunnen zij een beperkte onderwijsbevoegdheid behalen. Dit geldt voor het deeltijdonderwijs en het voltijdonderwijs. Het experiment liep aanvankelijk van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2022 en is verlengd in afwachting van de besluitvorming over de wettelijke verankering van het experiment via het Wetsvoorstel educatieve module. Dit wetsvoorstel gaat waarschijnlijk in vanaf 1 september 2023.