Aanpak hoog-risico honden

De Rijksoverheid wil het risico op bijtincidenten met agressieve honden terugdringen en zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor wil de overheid gemeentelijke bevoegdheden en landelijke maatregelen inzetten.

Eigenaar verantwoordelijk voor gedrag hond

In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet alles doen om een incident te voorkomen. Zo mag een hond niet worden uitgelaten door iemand die het dier niet onder controle heeft. Zoals een kind. Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een gedragsdeskundige.

Landelijke maatregelen tegen hoog-risico honden

De Rijksoverheid neemt de volgende maatregelen:

  • Vanaf 2018 moeten eigenaren met een hoog-risico hond verplicht een gedragscursus voor honden volgen.
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een fok- en importverbod voor hoog-risico honden.
  • Elke gemeente krijgt een meldpunt. Hier kan iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters melden.

Gemeentelijke maatregelen tegen hoog-risico honden

De hondenrassen en kruisingen van honden met een hoog risico op agressief gedrag staan op een lijst.

Binnen- en buitenlandse experts hebben deze lijst samengesteld. De lijst kan de komende jaren nog worden uitgebreid.

Gemeenten kunnen de lijst gebruiken om maatregelen op te leggen aan eigenaren van hoog-risico honden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden. Of om de verplichting de hond een muilkorf om te doen.

Reageer op deze pagina

Geeft deze pagina antwoord op uw vraag? *