Lijst met hoog-risico honden op agressief gedrag

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft deze lijst met honden met een hoog-risico op agressief gedrag opgesteld. Met deze lijst worden gemeenten extra ondersteund een hond aan te wijzen als zijnde gevaarlijk of hinderlijk.