Gemengd complex: eigenaars en huurders in 1 gebouw

U kunt een appartement kopen in een gebouw waar niet alleen eigenaars, maar ook huurders wonen. Dat kan gevolgen hebben voor beslissingen die een Vereniging van Eigenaars (VvE) neemt over bijvoorbeeld onderhoud.

Verhuurder heeft stemrecht in VvE

Huurders zijn geen lid van de VvE. Hun verhuurder wel, maar die woont niet in het gebouw. Dat betekent dat in de VvE de belangen van de leden dan niet gelijk lopen. Een eigenaar die zelf niet in het gebouw woont, kan bijvoorbeeld over onderhoud heel anders denken dan eigenaars die wel in de appartementen wonen.

Volmacht voor huurder

Alleen eigenaars kunnen deelnemen aan de VvE-vergadering. Wel kan een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is aan de vergadering deelnemen. Hij kan zelfs meestemmen. De verhuurder bepaalt de omvang van de volmacht.

Machtsmisbruik van grooteigenaar

Is er een eigenaar in het appartementsgebouw die veel appartementen bezit? Dan betaalt deze eigenaar een groot deel van de kosten. Maar hij heeft ook een groot aandeel in het stemrecht bij vergaderingen van de VvE.

In de VvE geldt de regel dat de meerderheid beslist. Maar bij een besluit moet de VvE wel rekening houden met de belangen van alle eigenaars. Dit voorkomt dat 1 eigenaar alleen zijn eigen belangen veiligstelt zonder rekening te houden met andere eigenaars. Gebeurt dat toch, dan kan een mede-eigenaar aan de kantonrechter vragen zo’n besluit te vernietigen.