Lening voor herstel fundering huis

Huiseigenaren die de fundering van hun woning moeten repareren, kunnen een lening krijgen. Hiervoor heeft de Rijksoverheid het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht. Er gelden wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening.

Waarom is er een Fonds Duurzaam Funderingsherstel?

De overheid ziet dat herstel van de fundering vaak niet gebeurt. Meestal omdat een of meer huiseigenaren in een rij huizen het geld niet bij elkaar kan krijgen. Hierdoor kan de fundering van het woonblok niet worden gerepareerd. Dit leidt tot waardedaling van huizen en verval van buurten. Met het fonds wil de overheid funderingsherstel aanmoedigen.

Welke voorwaarden gelden voor de lening?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Alle voorwaarden voor de funderingslening staan de op de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
De looptijd van de Funderingslening is 30 jaar. De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500,-.

Hoe kan een huiseigenaar een lening aanvragen?

Een huiseigenaar kan alleen een funderingslening aanvragen als de gemeente of provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het  Fonds. Verder bepaalt de gemeente of provincie welke woningen en woonblokken in aanmerking komen.


Eigenaren van die woningen ontvangen een aanvraagformulier. Om te bepalen of er problemen zijn met de fundering, kunnen eigenaren eerst een stappenplan doorlopen. Dit plan is ontwikkeld door het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel.

100 miljoen in Fonds Duurzaam Funderingsherstel

In het fonds zit € 100 miljoen. De verwachting is dat funderingsleningen voor huiseigenaren gemiddeld € 50.000 zullen bedragen. Daarmee worden tot 2027 2.000 funderingen gerepareerd (200 tot 250 per jaar).

De Rijksoverheid stopt € 20 miljoen in het fonds als eigen vermogen.

De rest van het benodigde geld komt van de kapitaalmarkt.

Handleiding voor gemeenten: funderingsproblematiek

Voor gemeenten is er een handleiding. Hierin staat hoe gemeenten het repareren van funderingen het beste kunnen  aanpakken.