Regels voor hypotheken

Er zijn regels voor het afsluiten en het aflossen van een hypotheek. Zo zijn er regels die bepalen wat de maximale hoogte van de hypotheek is. Of regels die bepalen of er recht is op hypotheekrenteaftrek. Het doel van de regels is om de hypotheekschulden van mensen met een koopwoning te verminderen.

Regels voor berekenen maximale hypotheek

 • De hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van het huis. Het is niet mogelijk om een hogere hypotheek af te sluiten voor overige kosten, zoals notariskosten. Alleen als huizenkopers energiebesparende maatregelen willen nemen, is een hogere hypotheek mogelijk.
 • Gaat het om een appartement? Dan houdt de hypotheekaanbieder ook rekening met de kosten voor de Vereniging van eigenaren.
 • Er geldt een maximum voor het deel van het (gezamenlijke) inkomen dat mensen aan hypotheeklasten mogen besteden. Dit voorkomt dat mensen te weinig geld overhouden voor de andere noodzakelijke uitgaven. Er zijn meerdere zaken van invloed op het percentage van het inkomen dat mensen aan hypotheeklasten mogen uitgeven. Dit zijn de hoogte van het inkomen, het rentepercentage en de rentevastperiode. 

  De Rijksoverheid stelt de percentages ieder jaar op 1 januari bij. Hierin neemt het de laatste prijsontwikkelingen en veranderingen in uitgavenpatronen mee. Voor deze jaarlijkse herziening is het advies van het Nibud over hypotheeknormen leidend.
   
 • Voor het berekenen van de maximale hypotheek houden hypotheekaanbieders ook rekening met andere lopende financiële verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan schulden.

Regels voor hypotheekrenteaftrek

Er gelden regels die bepalen of iemand recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Dat is alleen het geval bij een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Het kabinet wil het maximale tarief voor de aftrekbare kosten voor een woning afbouwen. Dit gaat in een aantal jaarlijkse stappen tot 2023. Dan is het basistarief in 2023 bereikt (ongeveer 37%).

Koopt u een nieuw huis en neemt u overwaarde mee uit uw oude woning? Dan geldt de bijleenregeling.

Hogere hypotheek voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren kunnen een hypotheek afsluiten hoger dan de waarde van hun woning, voor energiebesparende maatregelen. Zij moeten de extra hypotheek aantoonbaar besteden aan bijvoorbeeld gevelisolatie, vloerisolatie, ramen met minimaal HR++-glas of zonnepanelen. De aanvullende hypotheek moeten zij nemen binnen 5 jaar nadat ze hun hypotheek hebben afgesloten. De extra hypotheek moet helpen om in 2030 1,5 miljoen woningen duurzamer te maken. Dat is 1 van de doelen van het Klimaatakkoord.

Geen verplichte kennis- en ervaringstoets over risico’s extra hypotheek

Huiseigenaren die na 1 april 2021 een extra hypotheek zonder advies afsluiten om hun woning energiezuiniger te maken, krijgen geen kennis- en ervaringstoets meer. Dit geldt tot een bedrag van € 25.000. De online vragenlijst moesten huiseigenaren verplicht invullen om te zien of zij weten wat de financiële risico’s zijn van een extra hypotheek. De bank moet hen wel op de risico’s wijzen.

Het schrappen van de verplichte toets moet ertoe leiden dat meer banken en financiers hypotheken gaan aanbieden voor verduurzaming. Met meer concurrentie tussen hypotheekaanbieders verwacht de Rijksoverheid dat de kosten voor deze leningen dalen, waardoor meer huiseigenaren hun hypotheek verhogen en meer woningen verduurzaamd worden.

In de Kamerbrief Integrale visie op de woningmarkt staat de toelichting op deze maatregel. Voor de afschaffing van de toets is het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) aangepast.

Regels voor aanbieders van hypotheken

Aanbieders van hypotheken moeten huizenkopers:

 • duidelijke informatie geven over de kosten van een hypotheek. Alle kosten moeten in een informatieblad staan. Dit blad ziet er in de hele Europese Unie hetzelfde uit. Offertes van aanbieders zijn zo beter te vergelijken;
 • na het aanbieden van een offerte voor een hypotheek minstens 14 dagen bedenktijd geven. Tijdens de bedenktijd mag de offerte alleen in het voordeel van huizenkopers veranderd worden;
 • laten weten welke vergoeding ze moeten betalen als ze hun hypotheek eerder aflossen dan de afgesproken termijn. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan de kosten die de bank heeft door de vervroegde aflossing.