Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?

Het Kadaster informeert u of er beperkingen rusten op de woning die u wilt kopen. Publieksrechtelijke beperkingen bepalen wat u wel of niet met een huis mag doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij monumenten. Deze mag u niet zomaar verbouwen. Dit is geregeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Voorbeelden publiekrechtelijke beperkingen

Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen op een pand of stuk grond zijn:

  • een verbod om te verbouwen;
  • een kapverbod;
  • (bouw)voorschriften;
  • een verbod om in een pand te wonen; 
  • milieuvoorschriften en veiligheidsvoorschriften.

Meer informatie over de Wkpb vindt u op de website van het Kadaster.

Kadastraal Bericht Eigendom

Bij het Kadaster kunt u een Kadastraal Bericht Eigendom opvragen. Hierin staat welke publiekrechtelijke beperkingen er zijn. Daarnaast vermeldt het Kadastraal Bericht wie de 'gerechtigden' zijn bij een stuk grond. Gerechtigden zijn bijvoorbeeld de eigenaar of een erfpachter. Ook bevat het bericht de oppervlakte, het koopjaar en meestal ook de koopsom van het pand.