Ik heb al heel veel afgelost. Waarom kijken de hypotheekverstrekkers dan naar mijn oorspronkelijke studieschuld?

Hypotheekverstrekkers maken een inschatting van wat u per maand kwijt bent aan het terugbetalen van uw studieschuld. Ze kijken niet naar wat u al heeft afgelost, omdat het maandbedrag in principe hetzelfde blijft. Heeft u extra afgelost? Of bent u bijna klaar met aflossen? Meld dit bij uw hypotheekverstrekker, dan kunt u mogelijk een hogere hypotheek krijgen.

Een studieschuld bij DUO heeft een annuïtaire aflossing. Dat betekent dat u tijdens de hele looptijd elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Voor de maandelijkse lasten maakt het dus niet uit hoeveel u al heeft afgelost. Uw maandelijkse terugbetaling aan DUO is aan het einde van uw aflossingstermijn nog even hoog als aan het begin.

Hogere hypotheek mogelijk bij extra aflossing studieschuld

Heeft u meer afgelost dan het maandelijkse verplichte bedrag? Dan kunt u DUO vragen om een nieuwe berekening van uw maandlast te maken.

Daalt uw maandelijkse terugbetaling aan DUO? Dan kunt u mogelijk een hogere hypotheek afsluiten. Hypotheekverstrekkers mogen namelijk rekening houden met die extra aflossingen. Ze zijn hier echter niet toe verplicht.

Houd er rekening mee dat het wel even kan duren voordat DUO uw nieuwe maandlast heeft berekend.

Studieschuld bijna afgelost

Heeft u bijna uw hele studieschuld terugbetaald? De aanbieder van uw hypotheek mag hier rekening mee houden. Want uw maandlasten gaan dan binnenkort omlaag. Dit heet ‘rekening houden met toekomstige inkomensontwikkelingen’. Dat geldt bijvoorbeeld als u nog maar een halfjaar hoeft af te lossen. Deze termijn verschilt wel per hypotheekverstrekker. Het is verstandig dit te bespreken met de hypotheekadviseur. 

Bewijsstukken aanvragen bij DUO

Voor het aanvragen of afsluiten van een hypotheek heeft u de officiële berichten van DUO nodig als bewijs. Denk bijvoorbeeld aan berichten over de oorspronkelijke studieschuld die u van DUO heeft ontvangen aan het begin van uw aflosfase. Of het bericht over uw lagere maandelijkse aflossingsbedrag nadat u extra heeft afgelost. U kunt die berichten zelf downloaden via Mijn DUO.

Zie voor meer informatie de website van DUO. Aanvragen kunt u indienen bij DUO via het digitale contactformulier. Of informeer ernaar via de klantenservice: 050-599 77 55.

Kabinet-Rutte IV: actuele stand studieschuld moet bepalend zijn

Het kabinet wil dat voor starters bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend is. Het kabinet werkt dit voornemen uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' nog verder uit.