Wanneer betaal ik overdrachtsbelasting?

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van een pand of van bepaalde rechten op panden. Ook bij sommige aandelenoverdrachten kunt u met overdrachtsbelasting te maken krijgen. Er zijn situaties waarin u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Of dat u vrijstelling kunt krijgen.

Eigenaar worden van pand of rechten

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van:

  • onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning of een stuk grond);
  • de rechten op onroerende zaken (bijvoorbeeld opstalrecht of erfpachtrecht of lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen);
  • aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan (ook onroerende zaaklichamen genoemd).

Betaling overdrachtsbelasting

De betaling van overdrachtsbelasting hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden. Meestal betaalt u de notaris de overdrachtsbelasting en betaalt deze de belasting door aan de Belastingdienst. Maar u kunt ook zelf aangifte overdrachtsbelasting doen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 betaalt u onder bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting. Voor deze startersvrijstelling gelden de volgende  voorwaarden: 

  • U gaat zelf in de woning wonen. Dit legt u vast in een schriftelijke verklaring.
  • U bent meerderjarig (18 jaar) en jonger dan 35 jaar.
  • U heeft deze startersvrijstelling niet eerder gebruikt.  Dit legt u vast in een schriftelijke verklaring.
  • Vanaf 1 april geldt dat uw woning niet meer waard is dan € 400.000

De formulieren voor de schriftelijke verklaringen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Samen een huis kopen

Koopt u samen met uw partner een huis? En voldoet 1 van u wel aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling en de ander niet? Dan betaalt degene die de startersvrijstelling toepast geen overdrachtsbelasting over het deel van de woning dat hij of zij verkrijgt. De andere partner moet wel overdrachtsbelasting betalen over zijn of haar deel van de woning.

Geen recht op vrijstelling

Als u geen recht heeft op een vrijstelling moet u overdrachtsbelasting betalen. Het tarief is 2% als u zelf in de woning gaat wonen en dit vastlegt in een schriftelijke verklaring. In alle andere gevallen betaalt u 8%.

Geen overdrachtsbelasting betalen

U betaalt geen overdrachtsbelasting als u bijvoorbeeld door een huwelijk of scheiding eigenaar wordt van een woning. Of als u een woning erft. De Belastingdienst noemt meer situaties waarin u geen overdrachtsbelasting betaalt.

Persoonlijk overzicht over huis kopen

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u een huis koopt? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over een huis kopen en krijg een persoonlijk overzicht.