Wanneer betaal ik overdrachtsbelasting?

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van een pand of van bepaalde rechten op panden. Ook bij sommige aandelenoverdrachten kunt u met overdrachtsbelasting te maken krijgen. Er zijn situaties waarin u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Of dat u vrijstelling kunt krijgen.

Eigenaar worden van pand of rechten

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van:

  • onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning of een stuk grond);
  • de rechten op onroerende zaken (bijvoorbeeld opstalrecht of erfpachtrecht of lidmaatschapsrecht van coöperatieve flatverenigingen);
  • aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan (ook onroerende zaaklichamen genoemd).

Betaling overdrachtsbelasting

De betaling van overdrachtsbelasting hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden. Meestal betaalt u de notaris de overdrachtsbelasting en betaalt deze de belasting door aan de Belastingdienst. Maar u kunt ook zelf aangifte overdrachtsbelasting doen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Bent u verplicht om overdrachtsbelasting te betalen? Dan kunt u soms vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht of verplaatsing van een landbouwbedrijf. U moet voor vrijstelling wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Geen overdrachtsbelasting betalen

U betaalt geen overdrachtsbelasting als u bijvoorbeeld door een huwelijk of scheiding eigenaar wordt van een woning. Of als u een woning erft. De Belastingdienst noemt meer situaties waarin u geen overdrachtsbelasting betaalt.