Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs. In 2022 is de NHG-grens €355.000.

Grensbedrag NHG

Voor het grensbedrag van de NHG wordt elk jaar gekeken naar de gemiddelde huizenprijs. In 2022 is de maximale hypotheekgarantie die u kunt krijgen €355.000. 

In 2022 is voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen een hogere NHG-grens van € 376.300.  Alles boven de grens van € 355.000 moet dan worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Als de hypotheek of de waarde van de woning hoger is dan deze kostengrenzen, dan is het niet mogelijk om een hypotheek met NHG aan te vragen. 

NHG en hypotheek niet meer kunnen betalen

Het kan voorkomen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of baanverlies. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kunt u gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De betalingsproblemen zijn buiten uw schuld om ontstaan.
  • U moet na verloop van tijd de lasten weer kunnen betalen.

De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. U moet uw schuld zelf afbetalen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.

Restschulden met NHG

Moet u door omstandigheden de woning gedwongen verkopen en ontstaat een restschuld? Bij een hypotheek met NHG kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan kunt u soms uw restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG.

Borgtochtprovisie

U betaalt bij het aangaan van de hypotheek een eenmalige provisie aan NHG. Dit om gebruik te kunnen maken van het vangnet dat NHG biedt. Deze provisie is in 2022 0,6% van het totale hypotheekbedrag.