Welke bescherming biedt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs. In 2020 is de NHG-grens € 310.000.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie

Voor het grensbedrag van de NHG wordt elk jaar gekeken naar de gemiddelde huizenprijs. Elk jaar rond 1 november wordt het nieuwe grensbedrag van de NHG bekend voor het daarop volgende jaar.

In 2020 is de maximale hypotheekgarantie die u kunt krijgen € 310.000. Als de hypotheek hoger is dan is er in het geheel geen recht op de NHG. 

Brengt u in uw nieuwe huis energiebesparende maatregelen aan, en is uw hypotheek daardoor hoger? Dan geldt in 2020 een hogere NHG-grens van € 328.600. Dit is de gemiddelde huizenprijs plus 6%.

Nationale Hypotheek Garantie en hypotheek niet meer kunnen betalen

Het kan voorkomen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of baanverlies. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kunt u gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De betalingsproblemen zijn buiten uw schuld om ontstaan.
  • U moet na verloop van tijd de lasten weer kunnen betalen.

De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. U moet uw schuld zelf afbetalen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Moet u door omstandigheden de woning gedwongen verkopen en ontstaat een restschuld? Bij een hypotheek met NHG kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan kunt u soms uw restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG.