De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vormen van eergerelateerd geweld vallen onder de meldcode. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie signaleren deze vormen van geweld. Dit stappenplan helpt een weloverwogen beslissing te nemen.