Basispresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze basispresentatie kunnen managers gebruiken om de verbeterde meldcode inclusief afwegingskaders in hun organisatie bekend te maken.