Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De overheid stimuleert managers en beroepskrachten een meldcode in hun organisatie in te voeren en te gebruiken. De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt hierbij.

Hulpmiddelen voor invoeren meldcode

 • Basismodel Meldcode en voorbeelden

  Gebruik het basismodel om een meldcode voor de eigen organisatie te maken. U kunt ideeën opdoen via het handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld of via de site huiselijkgeweld.nl.
 • Checklist managers

  Begint u als manager met invoering van een meldcode? Met deze checklist weet u zeker dat u alle stappen heeft gezet. Gebruik de signalenkaart om uw medewerkers alert te houden op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Standaardpresentatie en voorlichtingsmateriaal

  Wilt u een presentatie geven tijdens een (personeels)bijeenkomst, dan kan deze standaardpresentatie helpen. En geef bijvoorbeeld de factsheet aan de deelnemers. Hierin staat alle informatie over de meldcode op een rij. Of de 5-stappenkaart met de 5 stappen van het basismodel in het kort. 
 • Hulpmiddelen voor gemeenten

  Voor gemeenten is er de Factsheet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten. Hierin staat op welke manier een meldcode voor hen van belang is. Zij moeten voor sommige ambtenaren zelf een meldcode opstellen. Daarnaast moeten gemeenten toezicht houden op de naleving van de wet. In het document vindt u de antwoorden op vragen over het toezicht van de gemeenten.
 • Folder Als vrijwilligers zich zorgen maken

  In uw meldcode kunt u ook opnemen wat vrijwilligers moeten doen als zij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren. De folder Als vrijwilligers zich zorgen maken helpt daarbij. De folder beschrijft ook hoe vrijwilligersorganisaties kunnen omgaan met zorgen over de thuissituatie van bijvoorbeeld leden of cliënten. In de folder wordt nog verwezen naar SHG en AMK. met de bijbehorende telefoonnummers. SHG en AMK zijn sinds 2015 opgegaan in Veilig Thuis met als telefoonnummer 0800-2000.

Meldcode op uw smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode-app: Meldcode-app voor iPhone of iPad of Meldcode-app voor Android. Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kunt u direct contact opnemen met Veilig Thuis in uw regio.

De Meldcode-App heeft ook nog de volgende functionaliteiten:

 • U kunt het stappenplan aanpassen aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van uw eigen organisatie. Het is mogelijk om de volgorde van de stappen te wijzigen en eventuele extra stappen toe te voegen. Zo maakt u de meldcode-app helemaal op maat voor uw eigen organisatie. Vervolgens kunt u het gewijzigde stappenplan delen met collega's.
 • U kunt per stap notities invoegen. U kunt bijvoorbeeld het telefoonnummer van een deskundige collega toevoegen bij stap 2. Of u kunt aangeven welke (groepen) medewerkers bepaalde stappen moeten doorlopen. De notities deelt u eenvoudig met anderen.

Trainingen werken met een meldcode

Beroepskrachten die in aanraking kunnen komen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen trainingen volgen. Bijvoorbeeld de training Werken met een meldcode. Alle trainingen vindt u in de databank bij- en nascholing Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Geeft u zelf een training en wilt u deze toevoegen aan de databank? Gebruik dan dit digitale aanmeldformulier.

Specifiek voor aandachtsfunctionarissen zijn er diverse cursussen, bijvoorbeeld van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Online cursussen werken met een meldcode

Voor professionals die moeten werken met een meldcode zijn er op de website van Augeo verschillende online cursussen en colleges beschikbaar. Zoals een korte voorlichtingscursus over de meldcode of bijvoorbeeld een cursus voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie. Ook zijn er cursussen voor:

 • huisartsen en assistenten;
 • medisch specialisten;
 • medewerkers in ziekenhuizen;
 • thuis- en gehandicaptenzorg;
 • kinderopvang;
 • politie en justitie;
 • primair en voortgezet onderwijs.

Hulppakket voor scholen aanpak kindermishandeling

Speciaal voor basisscholen is het Safe You Safe Me Meldcode+ pakket ontwikkeld. Met het pakket kan de school op een gemakkelijke en snelle manier voldoen aan de wet. Ook bevat het hulpmiddelen om de meldcode levend te houden.