Landelijke modelaanpak huiselijk geweld

De ‘Modelaanpak huiselijk geweld: Elementen voor lokaal beleid’ is bedoeld als handreiking voor gemeenten bij het opzetten, inrichten en uitbouwen van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Deze aanpak geeft weer wat minimaal in iedere gemeente beschikbaar of gerealiseerd moet zijn aan afspraken, voorzieningen en ondersteunende voorwaarden om een effectieve aanpak van huiselijk geweld mogelijk te maken. Het betreft een brede aanpak die naar wens aangepast kan worden aan de specifieke lokale context en verder toegespitst kan worden op de diverse vormen van huiselijk geweld.