Hoe doe ik als hulpverlener een melding in de verwijsindex risicojongeren (VIR)?

Er zijn verschillende manieren om een melding te doen in de verwijsindex risicojongeren (VIR). Bijvoorbeeld via een lokaal signaleringssysteem. U moet wel een autorisatie hebben om een melding te kunnen doen. Vermoedt u dat een jeugdige onder de 23 jaar in zijn ontwikkeling en opgroeien wordt belemmerd? Dan kunt u overwegen een melding te doen.

Verwijsindex risicojongeren

In de verwijsindex risicojongeren staan alle jongeren bij wie professionele jeugdhulp betrokken is. De meldingsbevoegde professional krijgt via het systeem een seintje als zij de jongere willen registreren en deze al bij jeugdhulp bekend is. Of als broertjes of zusjes van de jongeren al bekend zijn bij jeugdhulp.

Verwijsindex risicojongeren gebruiken

Om de VIR te kunnen gebruiken moet u een autorisatie van de gemeente hebben. Er zijn 3 manieren om meldingen te doen:

  • Via de website verwijsindex door een geautoriseerde hulpverlener.
  • Via een lokaal signaleringssysteem door een persoon met een autorisatie door de gemeente. Het lokale signaleringssysteem wordt in dat geval direct gekoppeld aan de website verwijsindex.
  • Via een landelijk werkend bronsysteem door een geautoriseerde hulpverlener. Een voorbeeld van zo'n systeem is het landelijke systeem van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze systemen zijn ook aan de verwijsindex gekoppeld.

Meer informatie over de werkwijze van de verwijsindex en meldingen doen vindt u op Handreiking melden aan de verwijsindex en Verwijsindex.tv

Inhoud van een melding in de VIR

De VIR is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling worden niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener. Een melding omvat alleen:

  • identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer);
  • identificatiegegevens van de meldende instantie;
  • datum van de melding;
  • contactgegevens van de meldende instantie.