Hoeveel betaal ik voor incassokosten?

Als u een rekening niet of niet op tijd betaalt, heeft u een openstaande rekening bij de schuldeiser. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om dit geld bij u te innen. De kosten die een incassobureau hiervoor maakt, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in rekening worden gebracht.

Aanmaningen incassobureau

Een incassobureau stuurt u 1 of meer aanmaningen. Op deze aanmaningen vindt u niet alleen het bedrag dat u oorspronkelijk moest betalen, maar ook de incassokosten. De hoogte hiervan hangt af van de hoogte van de rekening. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is wettelijk vastgelegd.

Maximale incassokosten

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Dit is wettelijk vastgelegd. Het gaat om de volgende percentages:

Maximale incassotarieven
Bedrag van de openstaande rekening Maximale incassokosten
Over de eerste € 2.500 15%
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Boven € 200.000 0,5%

Minimale incassokosten

Er geldt een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten, ongeacht de hoogte van de openstaande rekening. De schuldeiser mag dit bedrag altijd vragen. Is uw rekening bijvoorbeeld € 250? Dan mag de schuldeiser of het incassobureau € 40 vragen. Ook al zijn de incassokosten in dat geval hoger dan 15%.

Rekenvoorbeeld incassokosten

Stel u koopt een bankstel van € 3.500 en u betaalt de rekening niet op tijd. Dan zijn uw maximale incassokosten:

  • 15% over de 1e € 2.500 (= € 375);
  • 10% over de volgende € 1.000 (= € 100).

U betaalt in totaal maximaal € 475 aan incassokosten. De incassokosten mogen wel lager zijn dan de maximale incassokosten.

U kunt ook de Incassocalculator van Schuldinfo.nl gebruiken.

Incassokosten bij meer openstaande rekeningen

Heeft u meer openstaande rekeningen bij dezelfde schuldeiser? Dan worden de incassokosten berekend over het totaal van de rekeningen waarvoor u aanmaningen heeft gehad.

Heeft u al een keer aanmaningen gehad voor een openstaande rekening? En maakt u daarna een nieuwe schuld? Dan mogen er over de nieuwe schuld ook incassokosten in rekening worden gebracht.

Andere kosten naast de incassokosten

Naast de incassokosten kan een schuldeiser u ook rente in rekening brengen. Dit bedrag vindt u terug op de aanmaning.

Een schuldeiser of incassobureau mag verder geen overige kosten in rekening brengen. Dus zij mogen niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening brengen.

Ook kan het incassobureau btw berekenen over de incassokosten. Dit mag alleen als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. In dat geval wordt de btw bij u in rekening gebracht.

Incassokosten voor ondernemers

Bent u ondernemer? Dan kan het gebeuren dat uw klant niet of niet op tijd  betaalt. U bent dan schuldeiser en kunt een incassobureau inschakelen. Het kan ook gebeuren dat u zelf uw klanten niet of niet op tijd betaalt en aanmaningen ontvangt.

Informatie voor ondernemers over incassokosten staat op het Ondernemersplein: