MG 2016-02 Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel kleine woningen en renovaties

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit de aanpassing van een aantal rekenregels. Per 1 oktober 2016 betreft dit de aanpassing van het WWS voor zelfstandige woningen. Wat dit betekent ziet u in het overzicht Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning. Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen blijft het WWS ongewijzigd.