Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2018

In deze tabel staat per puntenaantal de maximale huurprijs voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2018.