Energieprestatievergoeding voor energiezuinige huurwoning

De Rijksoverheid wil dat er meer energiezuinige woningen komen. Daarom stimuleert het Rijk bijvoorbeeld verhuurders om huurwoningen energiezuiniger te maken. Is de huurwoning zeer energiezuinig en wekt deze zelf veel energie op? Dan mag een verhuurder hiervoor een vergoeding vragen aan de huurder: de energieprestatievergoeding (EPV).

Zekerheid verhuurder en bescherming huurder

De energieprestatievergoeding heeft 2 doelen. Verhuurders krijgen zekerheid over wat zij bij een huurder in rekening mogen brengen. Voor huurders biedt de EPV bescherming. Lees hier aan welke eisen de woning moet voldoen voor een EPV.

Voor de EPV maakt het in principe niet uit of u een woning huurt in de sociale of in de vrije sector. In beide sectoren  mogen verhuurders een EPV aan de huurder vragen, als de woning aan de eisen voldoet.

In de praktijk zal de EPV vooral worden afgesproken bij sociale-huurwoningen. Dit komt omdat bij sociale-huurwoningen de huurprijs aan een maximum gebonden is. In de vrije sector is er geen maximum huurprijs. Verhuurders in de vrije sector kunnen daarom afzien van een EPV. En in plaats daarvan een hogere huurprijs toepassen.

Woonlasten ongeveer gelijk bij energieprestatievergoeding

De woonlasten van de huurder mogen door de energieprestatievergoeding niet of nauwelijks stijgen. Als de woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf lager. Wat de huurder meer betaalt door de EPV, is ongeveer wat hij minder betaalt aan het energiebedrijf. Voor de hoogte van de EPV geldt een maximum.

Verschillende energieprestatievergoedingen

De Rijksoverheid wil dat er zoveel mogelijk energiezuinige huurwoningen komen. Maar de energievoorziening is niet in alle woningen hetzelfde. Daarom zijn er 3 verschillende energieprestatievergoedingen:

Energieprestatievergoeding voor woning op aardgas afspreken tot 2020

Verhuurders die een woning op aardgas zo hebben aangepast, dat deze zeer energiezuinig is en zelf veel energie opwekt, kunnen hun huurders tot 1 januari 2020 een EPV voorstellen. EPV’s die vóór deze datum zijn afgesproken, blijven ook ná deze datum gelden.

Contact met netbeheerder of gemeente over plannen aardgasleiding

Voordat verhuurders een woning op aardgas willen aanpassen, moeten zij verplicht navraag doen bij de netbeheerder of gemeente over de plannen met de aardgasleiding. Als er binnen 15 jaar plannen zijn om de aardgasleiding te vervangen, dan zijn voor de verhuurder de investeringen in de woning niet rendabel.