Huurprijs en puntentelling

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Energieprestatievergoeding voor energiezuinige huurwoning

De Rijksoverheid wil dat er meer energiezuinige woningen komen. Daarom stimuleert het Rijk bijvoorbeeld verhuurders om huurwoningen energiezuiniger te maken. Is de huurwoning zeer energiezuinig en wekt deze zelf veel energie op? Dan mag een verhuurder hiervoor een vergoeding vragen aan de huurder: de energieprestatievergoeding (EPV).

Zekerheid verhuurder en bescherming huurder

De energieprestatievergoeding heeft 2 doelen. Verhuurders krijgen zekerheid over wat zij bij een huurder in rekening mogen brengen. Voor huurders biedt de EPV bescherming. Lees hier aan welke eisen de woning moet voldoen voor een EPV.

Voor de EPV maakt het in principe niet uit of u een woning huurt in de sociale of in de vrije sector. In beide sectoren  mogen verhuurders een EPV aan de huurder vragen, als de woning aan de eisen voldoet.

In de praktijk zal de EPV vooral worden afgesproken bij sociale-huurwoningen. Dit komt omdat bij sociale-huurwoningen de huurprijs aan een maximum gebonden is. In de vrije sector is er geen maximum huurprijs. Verhuurders in de vrije sector kunnen daarom afzien van een EPV. En in plaats daarvan een hogere huurprijs toepassen.

Woonlasten ongeveer gelijk bij energieprestatievergoeding

De woonlasten van de huurder mogen door de energieprestatievergoeding niet of nauwelijks stijgen. Als de woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf lager. Wat de huurder meer betaalt door de EPV, is ongeveer wat hij minder betaalt aan het energiebedrijf. Voor de hoogte van de EPV geldt een maximum.

Energieakkoord 2013

De energieprestatievergoeding is een afspraak uit het Energieakkoord uit 2013. De partijen van dit akkoord streven ernaar dat in 2030 alle gebouwen in Nederland gemiddeld een energielabel A hebben. Het renoveren van woningen tot zeer energiezuinige of nul-op-de-meterwoningen (energielabel A++) helpt daarbij. Nul-op-de-meterwoningen zijn woningen die in een jaar ongeveer evenveel energie verbruiken als zij opwekken. Het opwekken van energie gebeurt bijvoorbeeld door zonnepanelen. Met de EPV wil de Rijksoverheid verhuurders helpen de afgesproken doelen te bereiken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland