Welke gegevens staan er in de Basisregistratie Personen (BRP)?

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP

De BRP bevat een groot aantal gegevens over uzelf, bijvoorbeeld uw voornamen en achternaam, uw geslacht en uw burgerservicenummer (BSN). Maar ook gegevens over uw:

Ouders

 • Hun voornamen en achternamen, hun geslacht en hun burgerservicenummers.

Nationaliteit

 • Uw nationaliteit en de reden voor het verkrijgen of verliezen van de Nederlandse nationaliteit.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • Het burgerservicenummer, de voornamen en de achternaam, het geboorteland en het geslacht van de partner, de trouwdatum of de datum waarop u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Overlijden

 • Als u komt te overlijden, worden gegevens over de datum, de plaats en het land van overlijden vermeld.

Inschrijving in de BRP

 • Hieronder vallen gegevens over uw registratie in de BRP, zoals de datum van eerste inschrijving. Ook als u heeft aangegeven dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens niet mogen krijgen, staat dat hier.

Verblijfplaats

 • Gegevens over uw verblijfplaats, zoals uw adres. Komt u uit een ander land? Dan staat hier ook welk land dat is en wanneer u zich in Nederland heeft gevestigd.

Kind

 • Gegevens over uw kind of kinderen, zoals de voornamen en de achterna(a)m(en), het burgerservicenummer, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboorteland.

Verblijfstitel

 • Bent u afkomstig uit een ander land? Dan staan hieronder gegevens over uw verblijfstitel, zoals het soort verblijfstitel, de datum waarop de verblijfstitel is verleend en de datum waarop de verblijfstitel afloopt.

Gezagsverhouding en curatele

 • Minderjarigen vallen onder het gezag van hun ouders of van een voogd of verzorger. Gegevens hierover worden in de BRP vastgelegd. Ook als iemand onder curatele wordt gesteld, worden gegevens hierover hier geregistreerd.

Reisdocument

 • Gegevens over uw reisdocumenten. Zoals het soort reisdocument dat u heeft (paspoort of identiteitskaart), de datum waarop het reisdocument is afgegeven en de datum waarop de geldigheid van het document eindigt.

Kiesrecht

 • Onder bepaalde omstandigheden kunt u uitgesloten worden van kiesrecht. Bijvoorbeeld als de rechter u heeft veroordeeld tot een vrijheidsstraf van minimaal 5 jaar en hij u als bijkomende straf het kiesrecht ontneemt. In dat geval wordt dit bij uw persoonsgegevens in de BRP vastgelegd.

Persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de BRP

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? U kunt zich dan laten registreren als niet-ingezetene in de BRP (ook wel RNI, de registratie van niet –ingezetenen). De volgende gegevens van u komen dan in de RNI:

 • naam, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht;
 • nationaliteit;
 • woonadres buiten Nederland;
 • verblijfstitel;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Administratienummer.

Gebruik persoonsgegevens door organisaties

Wilt u weten welke organisaties gebruik mogen maken van gegevens uit de BRP en waarvoor? U kunt dit nagaan op de pagina Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?