Bepaalt de WOZ-waarde hoeveel ik betaal voor een huurwoning?

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. De woning krijgt ook punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw huurwoning. In sommige gemeenten krijgen nieuwe, kleine huurwoningen extra punten.

Woningonderdelen in de puntentelling

Zelfstandige huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Het maakt niet uit of de huurwoning een eengezinswoning of flat is. Ook de omgeving telt niet mee in de puntentelling. U mag bijvoorbeeld voor hinder in de wijk of een drukke straat geen punten aftrekken. En voor een mooie buurt telt u geen punten erbij.

Punten berekenen over WOZ-waarde huurwoning

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks opnieuw vast. Daarom is de puntenberekening ook elk jaar iets anders. U kunt zelf in 4 stappen uitrekenen hoeveel punten uw huurwoning tot 1 juli 2020 over de WOZ-waarde krijgt:

  1. Deel de WOZ-waarde door € 10.289. De uitkomst is een puntenaantal.
  2. Deel de WOZ-waarde door de woningoppervlakte (m2). En deel de uitkomst daarna door € 160. Ook dit geeft een puntenaantal.
  3. Tel de punten van stap 1 en 2 bij elkaar op. Dit is het totaal aantal punten over de WOZ-waarde.
  4. Rond af op een heel getal.

Rekenvoorbeeld punten over de WOZ-waarde huurwoning

Stel: de WOZ-waarde van uw huurwoning is € 197.000  en de oppervlakte van uw woning is 70 m2. U berekent de punten bij uw WOZ-waarde in 3 stappen:

Berekening  Punten
€ 197.000 / 10.289  = 19,15
€ 197.000 / 70 / € 160  = 17,59

Totaal: 36,74 punten
Na afronding: 37 punten

De bedragen om de WOZ-punten te berekenen veranderen elk jaar:

Voor de punten per 1 juli 2020 gelden: € 10.289 en € 160. 

Voor de punten per 1 juli 2019 gelden: € 9.474 en € 147.

Belangrijk bij de berekening:

  • Per 1 juli 2020 rekent u met een waarde van minimaal €52.085, ook als uw WOZ-waarde minder is. Tot 1 juli 2020 is de minimale rekenwaarde €47.960.
  • Is uw huurwoning in aanbouw? Dan geldt de WOZ-waarde van de woning als die helemaal af is. Tel de eindwaarde en de grondwaarde van de huurwoning bij elkaar op. U vindt beide in het taxatieverslag van de gemeente.
  • Heeft de huurwoning zonder de WOZ-punten al 110 punten of meer? En is de woning gebouwd in de periode 2015 t/m 2019? Dan is het aantal punten over de WOZ-waarde minimaal 40.
  • Er zijn bijzondere regels voor woningen in een zorgwoning en voor monumentenwoningen.

Kleine huurwoningen in en rond Amsterdam en Utrecht

Nieuwe, kleine woningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht krijgen extra WOZ-punten door een specifieke berekening. Dit geldt voor woningen tot 40m2 die worden gebouwd in de periode 2018 tot en met 2022. In deze regio’s is een tekort aan betaalbare woningen in de vrije huursector. Door de extra WOZ-punten komen meer huurwoningen beschikbaar in die prijsklasse.

Puntentelling alleen voor zelfstandige huurwoningen

De puntentelling geldt voor zelfstandige sociale huurwoningen. Woont u in een onzelfstandige woonruimte, bijvoorbeeld in een kamer in een studentenhuis? Dan geldt de puntentelling voor onzelfstandige woonruimte.

Meer informatie over de WOZ-waarde

Ontbreekt de WOZ-waarde? Of heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw huurwoning? Dan kunt u die stellen aan uw gemeente. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Informatie daarover vindt u op de site van de Waarderingskamer. Ook leest u hoe u als huurder de WOZ-waarde opvraagt bij de gemeente.