Bezwaar maken tegen huurverhoging na renovatie van mijn woning: hoe doe ik dat?

Bent u het niet eens met de huurverhoging na een woningverbetering (renovatie) van uw sociale-huurwoning? Dan kunt u aan de Huurcommissie vragen of de verhoging terecht is. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u naar de rechtbank als u het niet eens bent met de huurverhoging .

Verzoek indienen bij Huurcommissie

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de Huurcommissie vragen om een uitspraak. Dat kan uiterlijk tot 3 maanden nadat de verbetering is aangebracht. Uw verzoek begint met het indienen van een verzoekschrift. Op de website van de Huurcommissie vindt u:

Bij de Huurcommissie leest u meer over het verloop van de procedure.

Bezwaar huurverhoging vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector (geliberaliseerde huurwoning) en bent u het niet eens met de huurverhoging na een renovatie? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak. Er is 1 uitzondering: als in uw huurcontract staat dat u bij onenigheid met de verhuurder de Huurcommissie om advies vraagt.