Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

Als u bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de kantonrechter inschakelen. U moet dat doen binnen 8 weken nadat de uitspraak van de Huurcommissie is verzonden.

Bedenk wel: als u naar de rechter stapt, moet u griffierecht betalen. U kunt niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan.

Huurcommissie neemt uw verzoek niet in behandeling

Het kan voorkomen dat de Huurcommssie uw verzoek niet in behandeling wil nemen. Bijvoorbeeld omdat u het voorschot op de administratiekosten niet heeft betaald. In dat geval doet de voorzitter van de Huurcommissie direct een uitspraak. U ontvangt de uitspraak per post.

Bent u het niet eens met deze voorzitteruitspraak? Dan kunt u bezwaar maken. U moet dat doen binnen 3 weken nadat de uitspraak is verzonden. De Huurcommissie bekijkt uw bezwaar en kan dan besluiten de zaak alsnog in behandeling te nemen.