Mag mijn verhuurder zonder mijn toestemming het complex waarin ik woon renoveren?

Een verhuurder mag de woning niet veranderen zonder instemming van de huurder. Gaat het om de renovatie van een woningcomplex van ten minste 10 woningen en kan die renovatie alleen complexgewijs worden gedaan (denk bijvoorbeeld aan de isolatie van het dak of de vervanging van de collectieve c.v.-installatie)? Dan heeft uw verhuurder daarvoor slechts instemming nodig van 70% van de huurders. De verhuurder moet de renovatie schriftelijk aan de huurders voorstellen.

Redelijk voorstel renovatie

Doet de verhuurder u een redelijk voorstel voor de renovatie (woningverbetering) van uw woning? Dan moet u de verhuurder de gelegenheid geven te renoveren. Bij een redelijk voorstel kijkt de verhuurder ook naar de belangen van de huurders.

Renovatie van 10 of meer woningen

Bestaat uw wooncomplex uit 10 of meer woningen of ruimten voor bedrijven? Dan is het renovatievoorstel redelijk wanneer minimaal 70% van de huurders het ermee eens is. De niet-instemmende huurders moeten de renovatie dan toestaan.

Is minder dan 70% van de huurders het eens met het renovatieplan? Dan moet de verhuurder de rechter vragen om te oordelen over het renovatievoorstel. Vindt de rechter het renovatievoorstel redelijk, dan kunt u als huurder niets doen en moet u de renovatie toestaan. Vindt de rechter het voorstel niet redelijk? Dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.

Renovatie minder dan 10 woningen

Gaat het om renovatie van een complex van minder dan 10 woningen?  Dan heeft de verhuurder de instemming van alle huurders nodig.

Verschil met (groot) onderhoud

Renovatie is niet hetzelfde als (groot) onderhoud, maar in renovatievoorstellen zitten vaak ook onderhoudswerkzaamheden. Voor (groot-) onderhoud moet u in ieder geval wel gelegenheid geven. Werkzaamheden die daaronder vallen zijn bijvoorbeeld:

  • het vervangen van oude kozijnen;
  • schilderwerk;
  • reparaties.

Oordeel van de rechter

Stemde 70% van de huurders in met het renovatievoorstel, maar bent u het er als huurder niet mee eens? Dan kunt u naar de rechter stappen. Dit kan binnen 8 weken na de brief van uw verhuurder. In deze brief staat dat minimaal 70% van de huurders het eens is met het voorstel.

Beslist de rechter dat het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk is? Dan moet u de renovatie van de woning toestaan. Vindt de rechter het renovatievoorstel niet redelijk? Dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.