Wat kan ik doen als mijn verhuurder onterecht inkomensgegevens opvraagt?

Woont u in een vrije-sectorwoning en heeft uw verhuurder toch uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit schriftelijk melden aan de Belastingdienst. De verhuurder mag uw inkomensgegevens alleen opvragen wanneer u in een sociale-huurwoning woont.

Schriftelijke melding bij Belastingdienst

Vraagt uw verhuurder onterecht uw inkomensgegevens op? Stuur dan een brief waarin u dit meldt aan:

Belastingdienst/Centrale administratie
t.a.v. Team Juridisch Advies en Klachten
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Belastingdienst meldt misbruik bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Vraagt een verhuurder vaker ten onrechte inkomensgegevens op? Dan geeft de Belastingdienst dit door bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kan de Belastingdienst besluiten dat een verhuurder geen inkomensgegevens meer mag aanvragen. Hij kan dan ook geen inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging meer voorstellen.

De Belastingdienst kan niet vooraf controleren of een verhuurder terecht inkomensgegevens opvraagt. De dienst kent bijvoorbeeld niet de ingangsdatum van het huurcontract en de aanvangshuurprijs. Die gegevens zijn nodig om te bepalen of iemand een sociale-huurwoning heeft.