Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen bij mijn jaarlijkse huurverhoging?

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners tellen mee die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging. Dit wordt ook wel verzamelinkomen genoemd.

Inkomen van 2 jaar geleden

Bij de huurverhoging geldt het verzamelinkomen van 2 kalenderjaren eerder. Het verzamelinkomen bestaat uit het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het inkomen van 2 jaar geleden is inmiddels definitief vastgesteld door de Belastingdienst. Daardoor zijn er minder geschillen tussen de verhuurder en de huurder over de hoogte van het huishoudinkomen.

Voor de huurverhoging per 1 juli 2018 gaat het dus om de verzamelinkomens over 2016 van alle bewoners die op 1 juli 2018 op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Inkomen kinderen tot 23

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2016 tot € 19.758 niet mee. Dit om jongeren niet te ontmoedigen om een bijbaantje te nemen.

Uitgezonderde huishoudens

Sinds 2017 krijgen 2 typen huishoudens geen inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 41.056 (huurverhoging 2018) ligt:

  • huishoudens van 4 of meer personen;
  • huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt

Voor deze huishoudens mag de huur dus in 2018 maximaal 3,9% omhoog.