Wat is de huurliberalisatiegrens?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Tabel Huurliberalisatiegrenzen vanaf 1989 tot 1 januari 2021
Jaargang Huurprijs
2020 meer dan € 737,14
2019 meer dan € 720,42
2018 meer dan € 710,68
2017 meer dan € 710,68

2016

meer dan € 710,68

2015

meer dan € 710,68

2014

meer dan € 699,48

2013

meer dan € 681,02

2012

meer dan € 664,66

2011 *

meer dan € 652,52

2010

meer dan € 647,53

2009

meer dan € 647,53

2008

meer dan € 631,73

2007

meer dan € 621,78

2006

meer dan € 615,01

2005

meer dan € 604,72

2004

meer dan € 597,54

2003

meer dan € 585,24

2002

meer dan € 565,44

2001

meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36)

2000

meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39)

1999

meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33)

1998

meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

1997

meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

1996

meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53)

1995

meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18)

1994

meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33)

Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen

1993

meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45)

1992

meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71)

1991

meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10)
1990 meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68)
1989 gelijk aan of meer dan  ƒ 750,00 (€ 340,34)

* Tot 2011 liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot 1 juli in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2011 loopt een jaargang van de huurliberalisatie van 1 januari tot 1 januari.

Bevriezing liberalisatiegrens tussen 2016 en 2019

De huurliberalisatiegrens van € 710,68 was sinds 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Per 1 januari 2019 is de grens weer geïndexeerd.

Oudere huurcontracten

Is uw huurcontract van vóór 1 juli 1989 (nieuwbouwwoning) of vóór 1 juli 1994 (andere woningen)? Dan gold er op dat moment geen huurliberalisatiegrens. Uw huurcontract is dan niet-geliberaliseerd.